Van leegte naar liefde: over de macht van verslaving en de weg naar herstel

Van leegte naar liefde is een boek over verslaving, bedoeld voor mensen met een verslaving, hun omgeving en hulpverleners. Niet alleen bij verslaving aan alcohol en drugs, maar ook bij verslaving aan gamen, social media, status, macht of bezit kunnen mensen compensatie zoeken voor een innerlijke leegte of onvrede. In dit boek is aandacht voor de onderliggende behoeften en mechanismen, verslaving als psychiatrische problematiek en het werken aan herstel. Herkennen, erkennen, loslaten en veranderen zijn hierbij wezenlijke stappen. Ook de uitdagingen en valkuilen voor de sociale en kerkelijke omgeving komen aan de orde. Dit boek is daarom waardevol voor mensen die actief zijn in pastoraat en diaconaat, maar ook voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met verslaving.

Dit boek is verschenen in juni 2019 en online te bestellen.