Privacybeleid

In dit privacy statement staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie over hoe wij omgaan met onderzoeksgegevens, leest u hier.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals een naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s etc. Het zijn gegevens die iets over u als persoon zeggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens (NAW, leeftijd)  en bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid, godsdienst maar ook BSN).

Welke gegevens verzamelt het Kicg en wat gebeurt daar mee?

Het Kicg verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld deelnemers aan een evenement, sollicitanten, donateurs, of (vrijwillige) medewerkers. Het Kicg verwerkt alleen die persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons geeft bij aanmelding, registratie etc.

Afhankelijk van uw relatie met het Kicg, gebruiken we uw gegevens voor informatievoorziening of het aanbieden van zorg, maar ook voor marketingdoeleinden en andere vormen van communicatie.

Maakt u gebruik van het contactformulier op www.kicg.nl? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. Dit doen we om uw vraag te kunnen beantwoorden of u op een andere manier te kunnen helpen. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding, zodat derden er niet zomaar bij kunnen.

Hoe lang bewaart het Kicg persoonsgegevens?

Eleos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben bewaard. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben opgeslagen, verwijderen we deze gegevens.

Met wie deelt het Kicg mijn persoonsgegevens?

Het Kicg deelt uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming met externe partijen. Uitzonderingen zijn er wel. Zo delen wij onze gegevens bijvoorbeeld met organisaties voor (financiële) administratie, verzending van post en digitale mailings, beheer van servers en hosten van de website (en vergelijkbare zaken). Wanneer wij uw gegevens met een externe partij delen, vragen we hiervoor expliciet toestemming. Zonder toestemming delen wij geen persoonsgegevens met derde partijen. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wat zijn mijn rechten?

Wanneer u uw gegevens aan het Kicg verstrekt, heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen per e-mail (info@kicg.nl) of post (Kennisinstituut christelijke ggz, Printerweg 21, 3821 AP Amersfoort).

Wanneer u aangeeft niet langer door het Kicg op een bepaalde manier benaderd te willen worden, zal het Kicgu afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken om u op die manier te benaderen.

Worden cookies gebruikt op www.kicg.nl?

Het Kicg maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De informatie die we via een trackingcode verkrijgen, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te bieden. Tevens optimaliseert het Kicg hiermee de werking van onze website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen, opmerkingen of klachten heb?

U kunt een bericht achterlaten op onze contactpagina.