Onderzoek

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar thema's op het snijvlak van geloof en hulpverlening. Hieronder leest u iets over de verschillende onderzoekslijnen. Daarnaast leest u meer over de lopende of afgeronde onderzoeken binnen deze lijn.