Onderzoek

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar thema's op het snijvlak van geloof en hulpverlening. Hieronder leest u iets over de verschillende onderzoekslijnen. Daarnaast leest u meer over de lopende of afgeronde onderzoeken binnen deze lijn.

Onderzoekslijnen

 • Geloof en verslaving

  Het Kicg doet onderzoek binnen de verslavingszorg, enkel of naast andere problematiek, en de relatie

 • Geloof in de behandeling

  In de christelijke ggz komt het vaak voor dat cliënten behoefte hebben aan het meenemen van hun reli

 • Godsbeelden en mentale gezondheid

  Welke gevoelens iemand ervaart in relatie tot God en hoe hij of zij het handelen van God waarneemt,

 • Religie en suïcide

  Ook binnen christelijke ggz komt suïcidaliteit voor en is aandacht voor suïcidepreventie een actueel

 • Religieuze coping

  Coping is een term die aangeeft hoe we om (kunnen) gaan met bijvoorbeeld stress, moeilijke omstandig