Kennisinstituut christelijke ggz

Het Kennisinstituut christelijke ggz is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop en Eleos.

Eleos en De Hoop willen recht doen aan de geloofsbeleving van hun cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid.

• Lees meer over onze doelstellingen | onze zorginnovatie | ons onderzoek

NIEUWS

  • In de periode van januari tot mei 2018 organiseert het Kennisinstituut een toerustingscursus van vijf avonden voor predikanten, pastores, geestelijk verzorgers en ambtsdragers met als thema zorg voor mensen met psychische problemen. Lees verder.
  • In de afgelopen drie jaar heeft er vanuit het Kennisinstituut binnen Eleos een onderzoek naar suïcidaliteit en geloof onder depressieve patiënten plaatsgevonden. Het onderzoek is afgerond en een samenvatting van de uitkomsten is beschikbaar. Lees verder
  • Voor psychologen, psychiaters, psychotherapeut en andere ggz-professionals organiseert het Kicg dit najaar opnieuw de cursus ‘Christelijk geloof en ggz’. Lees verder

Vacature

Het Kicg is op zoek naar een Student-assistent. Kijk hier functieomschrijving.