Over het Kennisinstituut christelijke ggz

Wij geloven in het delen van kennis

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) initieert onderzoek en voert het uit. Het Kicg is bezig met innovatie en doorontwikkeling van behandelmethodiek vanuit het perspectief van het christelijk geloof. De kennis wordt toegepast in de behandeling en begeleiding en gedeeld met professionals in de ggz en personen die werkzaam zijn binnen het pastoraat. Lees hier meer over de medewerkers van het Kicg.

Het Kennisinstituut christelijke ggz is een initiatief van De Hoop ggz en Eleos

Eleos en De Hoop ggz willen recht doen aan het geloof en de geloofsbeleving van hun cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijk geloof en psychische gezondheid.

We delen onze kennis op verschillende manieren

  • We werken mee aan interne scholingsprogramma’s bij De Hoop ggz en Eleos.
  • We organiseren symposia.
  • We bieden cursussen voor ambtsdragers.
  • We delen kennis op studiedagen en congressen.

Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker is rector van het Kicg en sinds juni 2019 bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de VU Amsterdam.