Suïcide, depressie en geloof

Dit is een artikel artikel van Drs. Niels van Vliet over het thema suïcide, depressie en geloof gepubliceerd in Tijdschrift van de Christian Medical Fellowship Nederland.

Het wordt vrij algemeen aangenomen dat religie beschermend is voor suïcide. Dit is zelfs opgenomen in de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. In deze richtlijn, maar ook in de literatuur, staat echter weinig beschreven over hoe het komt dat religie beschermend is. Welke onderdelen van religie zijn dan belangrijk? Komt het doordat mensen veel steun aan hun geloof hebben en daardoor suïcide niet ‘nodig’ hebben? Hebben religieuze mensen een groter sociaal netwerk? Ligt er binnen religie een taboe of zelfs een verbod op suïcide?