ROM en kerk

Dit is een afgerond onderzoek van W.P. Peters. U leest hieronder een samenvatting en kunt onderaan de pagina het onderzoeksrapport downloaden.

Het huidige onderzoek is ingegaan op de relatie tussen kerkelijke achtergrond en de psychopathologie van cliënten die onder behandeling waren bij Eleos in de periode 2010-2015. Getoetst is of de kerkelijke achtergrond van cliënten verband houdt met de ernst, complexiteit, aard en behandeling van de klachten. Mensen zonder kerkelijke achtergrond bleken meer klachten te hebben aan het begin van de behandeling dan mensen met een kerkelijke achtergrond. Diverse verschillen zijn gevonden met betrekking tot de aard van de
klachten; het grootste effect is gevonden bij de evangelische groep welke beduidend minder vaak de diagnose depressieve stoornis kreeg, vergeleken met de andere kerkgenootschappen. 

Tot slot was de groep zonder kerkelijke achtergrond minder lang in behandeling, maar is er geen verschil in afname van klachten gevonden tussen de kerkelijke groeperingen na vijf tot negen maanden. Geconcludeerd kan worden dan de rol van kerkelijke achtergrond klein lijkt, maar dat vervolgonderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in de rol die de kerkelijke achtergrond speelt bij de (behandeling van de) klachten van de cliënt.