Ook onder ons – een onderzoek naar verslaving in de gereformeerde gezindte

In onze samenleving zijn er veel jongeren en volwassenen die kampen met verslaving. Dat gaat de reformatorische kerken helaas niet voorbij. Maar hoe groot is het aantal gemeenteleden dat verslavingszorg nodig heeft? En waar kunnen zij terecht voor verantwoorde verslavingszorg? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten opdracht gegeven om een landelijk onderzoek uit te voeren naar verslavingsproblematiek binnen de gereformeerde gezindte. Er is hierbij samengewerkt met het Platform Jeugdhulpverlening, waarin vertegenwoordigers vanuit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland zitting hebben.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), onderdeel van Eleos en De Hoop ggz en expertisecentrum als het gaat om de interacties tussen psychiatrische stoornissen, geloof(sbeleving) en geestelijke gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek is een kerntaak van
het Kicg, maar het instituut wil de verkregen kennis ook graag delen. Kerken zijn hierbij belangrijke partners. Uitvoerend onderzoeker was Jolanda de Vries-van der Weijden, die ook werkzaam is bij Eleos als verpleegkundige in kliniek de Fontein te Bosch en Duin. Hoofdonderzoeker was Hanneke Schaap-Jonker, rector van het KICG en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit.
Bij de uitvoering van dit onderzoek is samengewerkt met ZorgmarktAdvies (ZmA). Gelijktijdig met deze onderzoeksrapportage is door ZmA een strategisch advies uitgebracht om de verslavingszorg voor de reformatorische doelgroep verder te verbeteren. Dit strategisch advies is bedoeld voor verdere bezinning en beraad op te nemen stappen door de samenwerkende kerken. Dit advies maakt derhalve geen deel uit van dit rapport.

Dit onderzoek is gepresenteerd in 2019.