Natuurlijke integratie van geloof in de christelijke ggz: over rollen, richting en relatie

In Psyche & Geloof 32 nr. 3 september 2021 heeft Arie Jan de Lely, psychiater Eleos een essay gepubliceerd over de vraag hoe het christelijk geloof geïntegreerd kan worden in de christelijke ggz.

Lees hier de publicatie.

Arie Jan de Lely, Psyche & Geloof 32 (2021), nr. 2, pag. 125-136