Naar een normatieve benadering van verslaving

Dit is een onderzoek van Frans Koopmans.

In dit onderzoek staat de normatieve benadering van verslaving centraal.