Modellen voor behandeling van verslaving

In de verslavingszorg zijn veel mensen die al jong tegen allerlei zaken zijn aangelopen die hun ontwikkeling negatief hebben beïnvloed. Middelengebruik, verslaving en allerlei problemen in de omgang met anderen en zichzelf lopen daarbij door elkaar. Veel mislukkingen, trauma’s, verkeerde vrienden, criminaliteit of contact met justitie maken dat het steeds moeilijker wordt om de weg omhoog te volgen en een leven zonder verdoving en vlucht te leiden. Het twaalfstappenplan, dat gebruikt wordt bij de Alcoholics Anonymous (AA) en vanuit het Minnesotamodel komt, is gericht op het doorbreken van destructieve patronen.

Dit document is verschenen in 2019.