International Consensus Statement for the Screening, Diagnosis, and Treatment of Adolescents with Concurrent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorder

Dit artikel is gepubliceerd in European Addiction Research Vol. 26, No. 4-5 (2020); themanummer ADHD en verslaving.

ADHD in de kindertijd is een risicofactor voor middelenmisbruik in de adolescentie en vroege volwassenheid. ADHD en middelenverslaving als elkaars comorbiditeit komt vaak voor bij hulpzoekende adolescenten. De combinatie maakt diagnostiek en behandeling complex en is ook gerelateerd aan slechte behandeluitkomsten. Onderzoek naar het behandeleffect van ADHD in de kindertijd als preventie voor verslaving is niet overtuigend en er zijn nauwelijks studies naar diagnose en behandeling van beide stoornissen. Daardoor is er geen toereikend bewijs om gegronde aanbevelingen voor behandeling te geven. Het doel is een overeenstemmingsverklaring op te stellen gebaseerd op wetenschappelijke data en klinische ervaring.

In een aangepaste Delphi-studie werd aan 55 multidisciplinaire experts uit 17 landen gevraagd om stellingen te beoordelen. Na drie rondes van beoordelen en aanpassen van 37 stellingen werd overeenstemming bereikt over 36 stellingen in zes domeinen: algemeen (4), risico om verslaving te ontwikkelen (3), screening en diagnostiek (7), psychologische behandeling (5), medicamenteuze behandeling (11) en aanvullende behandelingen (7). Deze internationale overeenstemmingsverklaring kan samen door behandelaren en patiënten gebruikt worden in het beslissingsproces om tot de beste interventies en behandeluitkomsten te komen voor adolescenten met ADHD en middelenmisbruik.