Het geloofsrelatiegesprek: introductie en exploratie van een nieuwe interventie bij de behandeling van mensen met een depressieve stoornis

Het geloofsrelatiegesprek (GRG) is een nieuwe interventie waarbij met patiënten eenmalig de religieuze gedachten en gevoelens worden geëxploreerd, de religieuze biografie wordt besproken en de overeenkomsten en verschillen tussen de geloofsrelatie en intermenselijke relaties worden uitgediept.

Hierbij onderzoeken patiënt en behandelaar op basis van de Vragenlijst Godsbeeld (VGB) gezamenlijk het godsbeeld. Bij patiënten met een depressieve stoornis zijn ervaringen met, en de impact van deze interventie onderzocht in een exploratieve studie. Patiënten geven aan dat zij zich serieus genomen voelen binnen hun eigen religieus kader en meer taal verkrijgen voor hun eigen godsbeeld. Ook laten zij na afname van het GRG een toename zien van religieus gedrag en geven zij aan dat zij behoefte hebben aan een vervolg. Deze eerste resultaten suggereren dat het GRG een veelbelovende interventie is die patiënten en behandelaren mogelijkheden geeft om het godsbeeld te integreren in een psychologische behandeling, en daarnaast aanknopingspunten en taal geeft om het
geloofsleven te bespreken in het pastoraat.