Hebben psychiatrische patiënten wezenlijk andere godsrepresentaties dan niet-patiënten?

Er zijn kwalitatieve verschillen in religie/ spiritualiteit tussen mensen met en zonder psychiatrische diagnose. Mentale gezondheid lijkt de interacties tussen verschillende aspecten van godsrepresentaties te modereren. De existentiële en/of religieuze problematiek van psychiatrische patiënten verdient aandacht van hulpverleners.

Achtergrond: Hoewel empirisch onderzoek over het algemeen positieve verbanden laat zien tussen religie en spiritualiteit (R/S) en mentale gezondheid, zijn de relaties complex en gedifferentieerd voor verschillende subgroepen.
Doel: Vaststellen of en hoe representaties van God/ het goddelijke kwalitatief verschillen bij mensen met en zonder psychiatrische diagnose.
Methode: Met behulp van Item Respons Theorie (IRT) analyses is onderzocht welke verschillen in betekenis er zijn bij concrete gevoelens of percepties in relatie tot God. Met clusteranalyses is de samenhang tussen verschillende aspecten van godsrepresentaties bestudeerd en werden godsbeeldprofielen van psychiatrische patiënten en niet-patiënten vergeleken.
Resultaten: Op itemniveau verschilden bepaalde items in de betekenis die ze voor patiënten en niet-patiënten hadden. Daarnaast werd uitsluitend bij psychiatrische patiënten een negatiefautoritair type godsbeeld gevonden, naast de twee godsbeeldprofielen die ze gemeenschappelijk hadden met niet-patiënten.