Handboek pastoraat bij psychische problemen

In Handboek pastoraat bij psychische problemen, onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker wordt informatie gegeven over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat betekent een stoornis en hoe hangt deze samen met geloof en geloofsbeleving? Wat is de invloed van psychische problemen op het pastorale contact en hoe is hier mee om te gaan? Een waardevol boek voor mensen actief in pastoraat en diaconaat, maar ook voor anderen die in hun omgeving te maken hebben met iemand met psychische problemen.

Het boek is eind oktober 2020 gepresenteerd en nu online te bestellen.