Godsrepresentaties en hechting: een psychologische verkenning van de relationele dynamiek in geloven

Dit artikel biedt een inleiding op godsrepresentaties vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie en verbindt dit kernaspect van religie met gehechtheidsstijlen, interne werkmodellen en mentaliseren.

Theoretische inzichten worden geïllustreerd met resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar godsrepresentaties, waarbij ook de correspondentie- en compensatiehypotheses aan de orde komen. Sterke en zwakke punten van het conceptualiseren van godsrepresentaties vanuit een gehechtheidsperspectief worden besproken.

 

Psyche en Geloof, 32 (1), 3 -18