Een religieus georiënteerde interventie als aanvulling op cognitieve gedragstherapie bij angstige jongeren

Wanneer jongeren geconfronteerd worden met psychische problemen of ingrijpende gebeurtenissen, kan dat leiden tot stress en vragen over betekenis en zingeving. Religie is een potentiële positieve hulpbron om hiermee om te gaan: positieve religieuze coping. In deze studie hebben we onderzocht wat het effect is van een nieuw werkboek gericht op religieuze coping (Ik kan het aan! Geloven in je herstel) voor christelijke jongeren met angstklachten.