Bevindelijk-gereformeerden en suïcide

Dit is een onderzoek van Arie Jan de Lely, psychiater bij Eleos.

Door middel van retrospectief dossieronderzoek over de periode 2010-2017 is onderzocht in hoeverre suïcides binnen Eleos samenhangen met een bevindelijk-gereformeerde achtergrond.