Medewerkers van het Kennisinstituut

De medewerkers van het Kicg stellen zich graag aan u voor.

Hanneke Schaap-Jonker

prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker

Psycholoog en theoloog, rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ, bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bij Kicg verantwoordelijk voor al het onderzoek binnen de instellingen. Veel bezig met supervisie van onderzoekers. Naast kennis vergaren ook kennis delen: publicaties voor wetenschappers, maar ook voor breed publiek (kerken, mensen met psychische problemen en hun omgeving). Eigen onderzoek: godsbeeld en psychopathologie; zelfcompassie. Mijn drive is dat mensen die een hoop ingewikkelde bagage meesjouwen meer ruimte gaan ervaren, juist als het gaat om geloof en de manier waarop ze in het leven staan (zie ook dit interview).

Joke van Nieuw Amerongen-Meeuse

Ik ben arts-onderzoeker en op dit moment werkzaam bij lopende onderzoeken binnen het Kicg. Binnen deze functie mag ik o.a. onderzoekers begeleiden bij het proces om van onderzoeksgegevens tot een schrijfproduct te komen, bijvoorbeeld een scriptie of een artikel. Zelf doe ik onderzoek naar religieuze/spirituele zorgbehoeften en het effect van (on)tevredenheid met de zorg in dit opzicht op de behandeling. Mijn drive is om meer te weten te komen over wat mensen in hun psychische en in hun geestelijke leven ervaren en hoe je die twee aspecten in of naast de behandeling op de goede manier aandacht kunt geven.

dr. Cis Vrijmoeth

Belangrijkste werkzaamheden: Begeleiding en ondersteuning van onderzoeken van o.a. behandelaren in opleiding tot specialist en masterstudenten; statistiek; mee schrijven met publicaties. Opgeleid tot orthopedagoog en gewerkt als woonbegeleider, gedragswetenschapper en onderzoeker in de gehandicaptenzorg. Gepromoveerd op palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Mijn drive is om met onderzoek bij te dragen aan de zorg voor – en de zingeving van – mensen die (tijdelijk) meer kwetsbaar zijn dan anderen.

Agnes Hagenbeek-Kreeft

Als secretaresse van het Kicg probeer ik in te spelen op de behoefte van alle medewerkers van het Kicg en vragen die binnenkomen op de website van het Kicg zo goed mogelijk te beantwoorden. Het mee bouwen aan het Kicg en de zorg voor de kwetsbare medemens is mijn drive. Verder ligt mijn focus op het organiseren van refereerbijeenkomsten, Webinars, scholing en congressen.

Overige medewerkers

  • Elice Keijzer (assistent onderzoeker)
  • Femmeke van den Berg (assistent onderzoeker)
  • Wies van Stralen (assistent onderzoeker)