Onderzoek naar behandeleffecten bij cliënten met ADHD en verslaving

Het Kicg doet mee aan een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar behandeleffecten en voorspellers van behandeleffecten bij cliënten met de combinatie ADHD en verslavingsproblematiek.

Het onderzoek International Naturalistic Cohort study of ADHD and Substance use disorders (INCAS)  wordt uitgevoerd binnen het International Collaboration of ADHD and Substance Abuse (ICASA). We zijn sinds onze deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek ook als de Hoop deel van het ICASA netwerk. In totaal zijn instellingen verbonden aan het ICASA uit 9 landen in landen in Europa en daarnaast Amerika en Zuid- Afrika. Cliënten bevinden zich in klinische, deeltijd of ambulante behandeltrajecten. Meer informatie over dit netwerk en allerlei literatuur over ADHD en middelenmisbruik kun je vinden op de website van ICASA.

Bij de start van het onderzoek wordt een aantal testen uitgevoerd, samen met de cliënt en de onderzoeker. De testen worden direct ingevoerd in een elektronisch dataverzamelingssysteem. Daarna wordt de test na 3 en na 9 maanden nogmaals uitgevoerd. Veelal worden de follow-up metingen telefonisch uitgevoerd. Binnen De Hoop ggz zijn er de afgelopen jaren een veertigtal cliënten bereid geweest om mee te doen met dit onderzoek. Daar zijn we erg blij mee! Samen met de data van de andere landen vormen zij een grote groep cliënten die bijdragen aan het onderzoek naar deze specifieke problematiek.

In het deelonderzoek dat binnen het Kicg wordt uitgevoerd, wordt onderzocht of religiositeit invloed heeft op de ADHD klachten van cliënten die naast ADHD ook verslavingsproblematiek hebben. We verwachten dat dit onderzoek kan aantonen dat religieus geloof de ADHD klachten vermindert, omdat uit de literatuur nu al naar voren komt dat religiositeit samenhangt is met een betere zelfcontrole en omdat een betere zelfcontrole samenhangt is met minder ADHD klachten.

De hoofdonderzoeker die zich hiermee bezig houdt is Alex Begeman, die dit onderzoek uitvoert voor zijn opleiding tot klinisch psycholoog/psychotherapeut. Daarnaast werken stagiairs aan de dataverzameling bij cliënten.

Vragen over dit onderzoek of een van de andere onderzoeken van het Kicg? Mail ons op info@kicg.nl.