Nieuw boek ‘Psychische problemen in de familie’, Een gids voor naasten en pastores.

Onlangs is onder redactie van Hanneke Schaap-Jonker en Ewoud de Jong door uitgeverij KokBoekencentrum het boek 'Psychische problemen in de familie', Een gids voor naasten en pastores uitgegeven.

Dit boek is in eerste instantie geschreven voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problematiek. Maar ook voor andere naastbetrokkenen, bijv. in de kerkelijke gemeente kan dit boek een gids zijn. Zij zijn op hun beurt de naasten van de (eerstgenoemde) naasten en bieden zorg en ondersteuning.

Voor pastores en anderen die om naasten heen staan is het daarom van belang om te weten welke thema’s bij hen kunnen spelen. De tools en tips kunnen ook voor ambtsdragers en vrijwilligers in het pastoraat helpend en inzichtelijk zijn.

Door het boek heen vind je zes ervaringsverhalen waarin naasten van iemand me een psychische aandoening aan het woord komen. De personen in deze verhalen zijn gefingeerd. Het christelijk geloof is dit boek een wezenlijk onderdeel. In het boek is het christelijk geloof een wezenlijk onderdeel.

We plaatsen de komende week filmpjes online over thema’s uit het boek.