HUB Mental Well-being for Christian Migrants

In 2019 ontstond de HUB Mental Well-being for Christian Migrants, een gezamenlijk initiatief van Stichting Geloofsinburgering, Kennisinstituut christelijke ggz en het Center for Theology of Migration (VU), gerepresenteerd door ds. Esther van Schie, prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, en dr. Daniëlle Phillips-Koning.

Dit kennisnetwerk houdt zich bezig met de interacties van mentale gezondheid, christelijk geloof en migratie en/of multiculturaliteit. Doel is om pastors, mental health professionals en onderzoekers die werken met christenen met een migratieachtergrond en met vragen rondom deze thematiek bezig zijn bij elkaar te brengen en toe te rusten. Er is onder meer aandacht voor vraagstukken rond christenmigranten met psychische problemen, migrantenpastors die pastoral care verlenen aan gemeenteleden met psychische moeilijkheden en hulpverleners die multiculturaliteit willen borgen in hun zorgproces. Meer info en achtergrondinformatie is te vinden via HUB Mental Well-being for Christian Migrants

Een artikel in Psyche en Geloof over uitdagingen en vragen

In het jongste nummer van het tijdschrift Psyche en Geloof (32/2) is een artikel verschenen naar aanleiding van een HUB-expertmeeting waarin uitdagingen, kansen en inzichten in de driehoek geloof, psyche en migratie werden verkend. Dit artikel is ook te lezen via de website van de HUB, congresverslag HUB expertmeeting

Bijeenkomst over stigma en mentale gezondheid bij migranten

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 september van 10.00-12.00 in het MCC gebouw van de Hoop ggz te Dordrecht.

Deze ochtend begint met twee lezingen door Pastor Hillary Warre-Okposo (senior pastor of The Glory house-ICC Zaandam), naar aanleiding van zijn onderzoek naar stigma rond Alzheimer binnen de Surinaamse gemeenschap en dr. Imma van Galen (werkzaam als psychiater bij ARQ Centrum ’45, team ongedocumenteerden en psychotrauma), over stigma rond psychische gezondheid bij migranten.

Hierna volgt een bespreking in groepjes aan de hand van stellingen en een plenaire bespreking, waarbij Betty T. Sari, PhD, (owner of Diaspora Empowerment & medewerker van ISM-IFES Nederland) een reactie op de lezingen zal geven. De ochtend wordt afgesloten met een netwerklunch.

Aanmelden kan voor de bijeenkomst en/of lunch kan hier.