Congres ‘Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf’ een fotoimpressie

Op vrijdag 16 april 2021 vond het online congres ' Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf' plaats.

Dit congres werd georganiseerd door de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP), De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH), De Christelijke Zorgverzekeraar en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg).

De hoofdsprekers waren:  prof. dr. Pehr Granqvist & prof. dr. Hanneke Schaap – Jonker e.v. drs. Bart de Gooijer, Allard Sierksma MSc, dr. Mieke de Boer – Sonnenschein.

Tij­dens het con­gres werd in­ge­gaan op de re­la­tie met God als ge­hecht­heids­re­la­tie. Daar­in kan on­vei­li­ge men­se­lij­ke ge­hecht­heid cor­res­pon­de­ren met de ge­loofs­re­la­tie of wor­den ge­com­pen­seerd. In ge­hecht­heids­re­la­ties zijn ver­mo­gen tot men­ta­li­se­ren, zelf­com­pas­sie en be­grip­vol­le om­gang met ei­gen ge­voe­lens be­pa­lend voor de er­va­ring van (on)vei­li­ge ge­hecht­heid.