E-healthmodule psychische klachten en christelijk geloof

Aline Verhoeff, gz-psycholoog bij Eleos (ten tijde van dit onderzoek, inmiddels werkzaam bij Dimence), ontwikkelde samen met Wypkjen Glas een e-healthmodule. Een interview

Voor wie is deze e-healthmodule bedoeld?

“De module heet ‘psychische klachten en christelijk geloof’ en is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een christelijke levensovertuiging die te maken hebben met psychische problemen of een psychiatrische aandoening.

Als je te maken krijgt met psychisch lijden, verandert er iets in je kijk op jezelf, op anderen, op je mogelijkheden of begrenzingen. Vaak komt er dan een proces op gang dat je zou kunnen omschrijven als een ‘zoektocht naar nieuwe betekenissen’. Die zoektocht zie je dan ook terug in de vragen die gesteld worden, soms hardop, maar vaak in stilte: ‘Waarom overkomt mij dit? Wat is de zin van het lijden dat ik ervaar? Hoe komt het dat ik juist in deze donkere tijd in mijn leven zo weinig ervaar van God?’ Deze vragen – en de antwoorden daarop – zijn meestal gekleurd door het levensbeschouwelijk perspectief dat iemand heeft. Uit onderzoek blijkt, dat hoe beter het mensen lukt om betekenisvolle antwoorden te vinden op hun levens- en geloofsvragen, hoe meer veerkracht ze hebben. Vaak gaat dat ook samen met een vermindering van psychische klachten en groei in geloof. Deze module beoogt vanuit een christelijk perspectief ondersteunend te zijn bij deze persoonlijke zoektocht naar antwoorden. We hopen dat zo indirect ook een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van klachten of het vergroten van veerkracht.”

Waarom is het een online module?

“Door deze module online aan te bieden, kunnen we heel veel mensen op dezelfde manier van dienst zijn. Ook bieden we mensen de gelegenheid om in alle rust – thuis – het aangeboden materiaal, inclusief opdrachten en oefeningen, te kunnen doorlopen. Veel mensen ervaren juist bij thema’s die heel nauw verbonden zijn met je persoonlijke identiteit aarzeling om hier tijd en aandacht voor te vragen. Ook vinden mensen het bespreken van hun geloofsvragen moeilijk, omdat ze niet goed helder hebben waar ze mee worstelen. Doordat de module (in een beveiligde omgeving!) online is, kan ook de hulpverlener toegang krijgen tot wat de cliënt invult in de module en dit kan heel helpend zijn bij het betrekken van geloofsthema’s bij de behandeling. Een online module geeft dus en de cliënt rust en ruimte voor het nadenken, verwerken en verwoorden en het helpt in het therapeutisch gesprek omdat de informatie toegankelijk is voor de hulpverlener.”

Hoe kun je je aanmelden als je interesse hebt, waar kun je terecht voor meer informatie?

“Momenteel zijn de modules alleen toegankelijk voor mensen die zich met een hulpvraag aangemeld hebben bij Eleos. Dit kan dus gewoon via de normale route van aanmelding (zie www.eleos.nl/aanmelden), op verwijzing van de huisarts. Mogelijk komen in de (nabije) toekomst ook modules voor minder complexe problematiek op een meer laagdrempelige manier beschikbaar, bijvoorbeeld via een website.”