Annuleringsvoorwaarden basiscursus

Annuleringsregeling

Annuleren kan door het versturen van een e-mail naar Agnes Hagenbeek (info@kicg.nl).

  1. De deelnemer kan kosteloos annuleren tot zeven dagen voor aanvang van de basiscursus.
  2. Bij annulering binnen zeven dagen voor de aanvangsdatum is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
  3. Indien er een overmachtssituatie heeft plaatsgevonden kan dit per mail vermeld worden en kan naar oordeel van het Kicg het bedrag kwijtgescholden worden. Het afzeggen door ziekte valt ook onder de term annulering.
  4. Deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen door een vervanger.