Zorg voor mensen met psychische problemen

In de pastorale praktijk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. In deze toerustigingscursus wordt ingegaan op deze psychiatrische ziektebeelden. Ook is er ruime aandacht voor de wisselwerking van de stoornis met geloof en geloofsbeleving en de implicaties voor pastoraat.

Om de regio Noord Nederland verder toe te rusten op dit gebied, organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz in de periode januari tot mei 2018 in Zwolle een toerustingscursus die vijf donderdagavonden beslaat.

Praktische informatie

Datum: 18 januari, 8 februari, 15 maart, 26 april  en 17 mei 2018.
Locatie: Ambulante behandeling Eleos, Meeuwenlaan 6 Zwolle
Organisatie: Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg)
Folder: Lees meer informatie over de cursus in deze folder
Aanmelden: Ga naar de aanmeldpagina.

N.B.: bij aanmelding gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

Belangrijke informatie over betaling: deelname aan deze cursus bedraagt €150,- per persoon voor vijf avonden.

U dient het totale bedrag na aanmelding (uiterlijk 5 januari 2018) over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0641197543 t.n.v. Eleos, o.v.v. voorletter(s), achternaam en ‘basiscursus zorg voor mensen’.