Zorg voor mensen met psychische problemen

Om ambtsdragers, pastores, predikanten/voorgangers en geestelijk verzorgers In de pastorale praktijk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. In deze toerustigingscursus wordt ingegaan op deze psychiatrische ziektebeelden. Ook is er ruime aandacht voor de wisselwerking van de stoornis met geloof en geloofsbeleving en de implicaties voor pastoraat.In de pastorale praktijk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. In deze toerustigingscursus wordt ingegaan op deze psychiatrische ziektebeelden. Ook is er ruime aandacht voor de wisselwerking van de stoornis met geloof en geloofsbeleving en de implicaties voor pastoraat.

Om de regio Noord Nederland verder toe te rusten op dit gebied, organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz in de periode januari tot mei 2018 in Zwolle een toerustingscursus die vijf donderdagavonden beslaat.

Praktische informatie

Datum: 18 januari, 8 februari, 15 maart, 26 april en 17 mei 2018.
Locatie: Ambulante Behandeling Eleos, Meeuwenlaan 6 Zwolle
Organisatie: Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg)
Deelnemersbijdrage en aanmelden: nadere informatie volgt