Van Leegte naar Liefde

Mensen kunnen op allerlei manieren compensatie zoeken voor innerlijke leegte of onvrede. Niet alleen met alcohol en drugs, maar ook door gamen, social media, bevestiging, status, macht of bezit. Niet zelden treed er vervolgens verslaving op.

In dit boek worden de onderliggende behoeften en mechanismen bij verslaving besproken. Daarnaast gaan de auteurs in op verslaving als psychiatrische problematiek en het werken aan herstel. Bij het laatste laten ze zien dat herkennen, erkennen, loslaten en veranderen de wezenlijke stappen zijn.

Van leegte naar liefde is een gids in het doolhof van verslaving, voor verslaafden, hun omgeving en hulpverleners. Omdat ook uitdagingen en valkuilen voor de sociale en kerkelijke omgeving aan de orde komen, is het boek ook uitermate geschikt voor mensen die actief zijn in het pastoraat.

In hoofdstuk 10 wordt verwezen naar een online bijlage voor hulp verleners. Deze kunt u hier downloaden.