MA-Scriptieproject Moodcamp: innovatieve klinische depressiebehandeling met waarden-gerichte gedragsactivatie

Sinds 2019 is bij Eleos de fontein, de kliniek van een christelijke ggz-instelling, een innovatief behandelprogramma ‘Moodcamp’ gestart. Deelnemers krijgen in 2 weken klinische behandeling in de vorm van gedragsactivatie voor hun depressie. Daarbij oefenen zij om hun waarden weer om te zetten in haalbare activiteiten. Familie en andere naasten worden intensief betrokken, en geloofsthema’s krijgen een duidelijke plaats. We zien in de praktijk goed resultaat van deze behandeltrajecten, maar willen dit graag ook in onderzoek toetsen. Bij begin en einde worden depressieve klachten en bredere symptomen gemeten (BDI en SQ-48), er is ook deels gestructureerde informatie over spiritualiteit/existentiële thema’s. Je brengt de verzamelde data in kaart, ontwikkelt een gerichte onderzoeksvraag en (deel)hypothesen en analyseert de data en uitkomsten. We zijn met je benieuwd naar de uitkomsten, en willen deze gebruiken om verder te bouwen aan ons behandelaanbod.

Wij vragen:
– Affiniteit met het onderwerp van het onderzoek en met de doelgroep
– Ambitie en gedrevenheid, zelfstandigheid, alsook een nauwkeurige, pro-actieve werkhouding met planningsvaardigheden
– Statistische vaardigheden.

Wij bieden:
– Een super interessant onderwerp voor je scriptie
– Goede begeleiding binnen het Kennisinstituut christelijke ggz (zie www.kicg.nl)
– De kans om zelf te publiceren (mits je bereid bent hierin te investeren).

Meer informatie of solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), en met drs. Bart van den Brink, psychiater Eleos kliniek de fontein, via info@kicg.nl. Als je belangstelling hebt voor deze vacature, kun je je motivatiebrief met CV mailen naar ditzelfde mailadres.