Symposium 25 januari ‘Zingeving in de ggz: hoe dan?’

Dit symposium richt zich specifiek op verpleegkundigen en sociaal werkers die werkzaam zijn in de ggz.

Er zijn lezingen en praktische workshops. De lezingen gaan over zingeving in relatie tot ggz, zingeving vanuit het cliëntperspectief en zingeving als aandachtgebied voor hulpverleners. Er zijn onder andere workshops over: in gesprek over zingeving, zingeving in de herstelbenadering, omgaan met je eigen waarden en overtuigingen, narratieve verpleegkunde, zingeving bij specifieke doelgroepen (verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, depressie/suïcide).

Lees hier meer informatie over het symposium.

Praktische informatie

Datum: 25 januari 2018, 13.00 – 17.00 uur (inloop v.a. 12.30 uur)
Locatie:  De Lindeboom, Lindeboomseweg 1A, 7433 BH Schalkhaar
Organisatie:  lectoraat Zorg en Zingeving (Viaa, Academie Healthcare) in samenwerking met Dimence en Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) 
Kosten: € 85,-
Opgave: via  j.faber@viaa.nl onder vermelding van achternaam, titels, voorletters/-naam, organisatie en functie.

Voor deelname aan het symposium ontvangt u twee accreditatiepunten voor het Registerplein (social work) en het Kwaliteitsregister (V&VN). Wilt u bij inschrijving uw lidmaatschapsnummer van het Kwaliteitsregister opgeven?