Symposium aandacht voor zingeving in de praktijk van de ggz-hulpverlening

Dit symposium richt zich specifiek op verpleegkundigen en sociaal werkers die werkzaam zijn in de ggz. Er zijn lezingen en praktische workshops. De lezingen gaan over zingeving in relatie tot ggz, zingeving vanuit het cliëntperspectief en zingeving als aandachtgebied voor hulpverleners. Er zijn onder andere workshops over: in gesprek over zingeving, zingeving in de herstelbenadering, omgaan met je eigen waarden en overtuigingen, narratieve verpleegkunde, zingeving bij specifieke doelgroepen (verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, depressie/suïcide).

Het definitieve programma volgt in september.

Praktische informatie

Datum: 25 januari 2018, 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Dimence, Deventer
Organisatie: Dimence, Lectoraat Zorg en Zingeving, Federatie Zingeving in de Geestelijke Gezondheidszorg en Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg)
Kosten: € 80,- (bij aanmelding voor 1 november 2017). Na 1 november: € 95,-
Aanmelden: stuur een e-mail naar j.faber@viaa.nl