Self-report versus klinisch interview

Dit is een afgerond onderzoek van M. Beimers en W.P. Peters.

Is er sprake van onderrapportage op de OQ-45 die verklaard wordt door kerkelijke achtergrond dan wel religieuze cultuur?