Religieuze coping in de ggz bespreekbaar maken met een kwadrant

In de (christelijke) ggz is het niet gebruikelijk om naast algemene coping ook religieuze coping te betrekken in de diagnostiek en de behandeling. Een religieuzecopingkwadrant als tool biedt de mogelijkheid daar verandering in aan te brengen. Dit kwadrant vat de schalen van de RCOPE’88, receptiviteit en overgave aan God samen, zodat cliënt en hulpverlener woorden kunnen geven aan de religieuze beleving van God in tijden van crisis.

In een eerste studie met 30 ggz-cliënten is gekeken naar het kwadrantprofiel van cliënten die het christelijke geloof wel of niet willen betrekken in hun behandeling. Met data uit een tweede studie met 1031 deelnemers binnen en buiten de ggz wordt het religieuzecopingkwadrant bekeken in relatie tot intrinsieke religiositeit, kerkachtergrond en of deelnemers wel of geen behandeling ontvingen binnen de ggz, waaruit normgroepen berekend zijn. De studies ondersteunen de bruikbaarheid van het (vrij beschikbare) religieuzecopingkwadrant bij diagnostiek en wetenschappelijk vervolgonderzoek.

Lees hier het onderzoek.

PSYCHE & GELOOF 34 (2023), NR. 3, PAG. 166-181