Niet mijn wil, maar Uw wil…

Welke associaties hebben mensen met overgave aan God? En welke beelden horen daar volgens hen bij? Het Kennisinstituut doet onderzoek hiernaar. De uitkomsten zullen worden ingezet in een training tegen verslaving.

Henk-Jan Seesink is psycholoog bij De Hoop ggz. In het kader van zijn wetenschappelijk onderzoek is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bestudeert vanuit het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) de invloed van overgave aan God op middelengebruik en spiritueel welbevinden.

Seesink: “Elke christen worstelt regelmatig met zaken die hij niet wil doen, maar toch doet. Met mijn onderzoek wil ik de meerwaarde van onbewuste factoren onderzoeken. Christenen die verslaafd zijn aan middelen, willen tijdens de behandeling niets liever dan stoppen met de overgave aan alcohol of drugs. Helaas is het niet altijd even makkelijk om hierin te volharden.”
Via een nieuwe methode is het mogelijk om minder toegankelijke ervaringen die gerelateerd zijn aan de overgave aan God, te meten. “Als blijkt dat overgave aan God een relevante factor is om te stoppen met alcohol en drugs, kan bij toekomstige behandelingen het geloof effectiever betrokken worden.”

Het doel van de training is om je niet langer aan je verslaving over te geven, maar je te richten op God, vanuit een houding van overgave, die gekenmerkt wordt door ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’.

Online kunt u ook helpen om de zorg te verbeteren. Inmiddels is de eerste online-studie afgerond. Op deze pagina kunt u aan een nieuwe studie meewerken. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten. Onder de deelnemers worden VVV-bonnen verloot.

In deze studie vult u een vragenlijst in die verschillende aspecten van geloof en zingeving meet. Doel van de studie is het verzamelen van normgegevens, zodat we in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk weten of scores van cliënten hoog dan wel laag zijn, onder meer in vergelijking met mensen die dezelfde kerkelijke achtergrond hebben, hetzelfde geslacht, etc. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk (verschillende) mensen de lijst invullen (dus stuurt u de link gerust door naar uw bekenden).

Het onderzoek is geheel anoniem en geheel vrijwillig. Als u de vragenlijst invult, geeft u in de lijst toestemming voor het gebruik van uw gegevens door verschillende onderzoekers. Hierbij is uw privacy gewaarborgd. Meer informatie over het verwerken en bewaren van onderzoeksgegevens vindt u op hier. Als u wilt reageren op de vragenlijst of contact wilt met de onderzoekers, kan dan via onze contactpagina.