Identiteitsgebonden zorg – deel 2

Dit document bevat een handleiding voor identiteitsgebonden zorg. In deel 1 is beschreven welke competenties hiervoor nodig zijn en wat de achterliggende visie is op identiteitsgebonden zorg. In deel 2 wordt een concrete handleiding aangeboden die gebruikt dient te worden in de dagelijkse beroepspraktijk. Het document is voorzien van bijlagen met extra informatie ter illustratie bij de te nemen stappen. Daarnaast is het document voorzien van formulieren die gebruikt worden om gegevens vast te leggen en het identiteitsgebonden handelen inzichtelijk en enigszins meetbaar te maken.

Dit artikel bevat het tweede deel van een visiedocument Gereformeerde psychiatrie gepubliceerd in 2016.