Identiteitsgebonden zorg – deel 1

Het doel van dit document is een concrete beschrijving van de manier waarop het christelijk geloof gestalte krijgt in de (ambulante) woonbegeleiding en de wijze waarop het Kennisinstituut christelijke ggz hierin ondersteunt.

Dit artikel bevat het eerste deel van een visiedocument Gereformeerde psychiatrie gepubliceerd in 2016.