Handleiding Bijbellezen

In dit document wordt een handleiding gegeven om vorm en inhoud te geven aan begeleiding op het gebied van Bijbellezen. In hoofdstuk 2 wordt de plaatsbepaling binnen het ZRM-ondersteuningsplan weergegeven. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving welke verschillende of aanvullende betekenis de Bijbel kan hebben voor een christen. Hoofdstuk 4 gaat in op de professionaliteit en het christelijk onderscheidingsvermogen. Hoofdstuk 5 biedt enkele mogelijke interventies, met verwijzing naar de basisdocumenten ‘Identiteitsgebonden zorg’. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de toegevoegde bijlagen die als hulpmiddel voor het Bijbellezen gebruikt kunnen worden.

Deze handleiding is verschenen in 2017 als aanvullend document bij Identiteitsgebonden zorg deel 2.