Zingeving en spiritualiteit in de psychische hulpverlening

Elk mens stelt zich vragen over de zin en betekenis van het leven. Zeker in periodes waarin het leven als kwetsbaar of pijnlijk wordt ervaren. Ook personen met psychische problemen zien zich geconfronteerd met vragen over zichzelf, hun relaties en over het bestaan. Er kan een gebrek aan het ervaren van zingeving en/of moeite met het hervinden van zingeving ontstaan. Zingeving is een relevant onderwerp in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Akwa GGZ is in 2020 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe multidisciplinaire generieke module/ richtlijn over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening. Deze bevat aanbevelingen voor de zorg aan patiënten met psychische klachten of aandoeningen die zingevings- en spirituele vragen en/of problemen ervaren.

Lees hier de publicatie Nurse Academy GGZ | nummer 3 | 2023.