Religieuze coping

Coping is een term die aangeeft hoe we om (kunnen) gaan met bijvoorbeeld stress, moeilijke omstandigheden en psychische klachten.

In de laatste decennia is er meer aandacht gekomen voor geloven als bron van coping. Het Kicg doet onderzoek naar deze religieuze coping en het positieve of negatieve effecten op (herstel van) mentale gezondheid. Bijvoorbeeld door ontwikkeling van interventies.

Onderzoek