Religie en suïcide

Ook binnen christelijke ggz komt suïcidaliteit voor en is aandacht voor suïcidepreventie een actueel thema.

Over het algemeen geldt dat religie een beschermende factor is. Maar hoe ziet dit er uit en wat betekent dit voor de praktijk? Het Kicg doet onderzoek naar deze relatie en naar wat belangrijk is voor de behandeling van mensen die suïcidale gedachten hebben.

Onderzoek