Godsbeelden en mentale gezondheid

Welke gevoelens iemand ervaart in relatie tot God en hoe hij of zij het handelen van God waarneemt, wordt het ‘Godsbeeld’ genoemd.

Dit beeld omvat zowel persoonlijke, subjectieve ervaringen als meer rationale, door een godsdienstige cultuur geleerde opvattingen. Het Godsbeeld lijkt samen te hangen met mentale gezondheid en deels gekleurd te worden door iemands (vroegkinderlijke) hechting. Het Kicg doet onderzoek naar deze samenhang.

Onderzoek