Geloof in de behandeling

In de christelijke ggz komt het vaak voor dat cliënten behoefte hebben aan het meenemen van hun religieuze / spirituele ‘zorgbehoeften’ in de behandeling.

Het Kicg doet onderzoek naar welke behoeften dit zijn, waar ze mee samenhangen en hoe deze het best een plek kunnen krijgen in de behandeling wil het bijdragen tot existentieel en klinisch herstel.

Onderzoek