Vacature MA-Scriptieproject Geloof, zingeving en mentale gezondheid bij jongeren met een psychische aandoening

Wij zoeken een scriptiestudent voor literatuuronderzoek kan doen naar de gebruikte klachten- en welbevindenlijst in het kader van ROM, alsook naar de relatie tussen religie en religieuze coping en psychische klachten bij jongeren en 2) empirisch onderzoek doet naar de vraag in hoeverre het beloop van de klachten en het welbevinden van jongeren die in behandeling zijn voor een psychiatrische stoornis is gerelateerd aan religieuze factoren.