(Stu­die)bij­een­komst naar aan­lei­ding van Koen Hil­ber­dink, Strijd om de ziel

Op don­der­dag 12 ok­to­ber 2023 is er in sa­men­wer­king met het Ken­nis­in­sti­tuut chris­te­lij­ke ggz (Kicg) in Dord­recht een (stu­die)bij­een­komst met Koen Hil­ber­dink, Ger­rit van Meij­e­ren en Ewoud de Jong. Het on­der­werp van de­ze bij­een­komst is: ‘in de spie­gel van P.C. Kui­per’.

Vanwege onvoldoende aanmeldingen op dit moment wordt deze bijeenkomst verplaatst naar een avond in het voorjaar.

 

Lees hier meer over het onderwerp en aanmelden!