MA-Scriptieproject Moodcamp: innovatieve klinische depressiebehandeling met waarden-gerichte gedragsactivatie

Sinds 2019 is bij Eleos de fontein, de kliniek van een christelijke ggz-instelling, een innovatief behandelprogramma 'Moodcamp' gestart. Deelnemers krijgen in 2 weken klinische behandeling in de vorm van gedragsactivatie voor hun depressie. Daarbij oefenen zij om hun waarden weer om te zetten in haalbare activiteiten. Familie en andere naasten worden intensief betrokken, en geloofsthema's krijgen een duidelijke plaats. We zien in de praktijk goed resultaat van deze behandeltrajecten, maar willen dit graag ook in onderzoek toetsen. Bij begin en einde worden depressieve klachten en bredere symptomen gemeten (BDI en SQ-48), er is ook deels gestructureerde informatie over spiritualiteit/existentiële thema's. Je brengt de verzamelde data in kaart, ontwikkelt een gerichte onderzoeksvraag en (deel)hypothesen en analyseert de data en uitkomsten. We zijn met je benieuwd naar de uitkomsten, en willen deze gebruiken om verder te bouwen aan ons behandelaanbod.