Lopende onderzoeken voor stage

Hieronder vind je alle lopende onderzoeken waar je als scriptiestudent of onderzoeksstagiair aan kunt meewerken.

Zingeving en verslaving

Iemand die last heeft van verslaving is te vergelijken met een vermoeide ruiter op een wild paard. Als de ruiter niet precies weet waar hij naar toe wil grijpt het paard de kans om een richting in te slaan die de ruiter nooit wilde. Mensen die last hebben van verslaving zijn de controle over het ‘paard’ kwijt en gebruiken middelen tegen beter weten in.

Als de ruiter een toekomstige rit gaat plannen zijn volgende dingen van belang:
1. Een duidelijker beeld over richting van waar naar toe. De patiënt is geconfronteerd met de vraag ‘waarvoor wil ik ’s ochtends uit mijn bed komen?’
2. Meer kracht om de teugels vast te houden. Patiënten trainen zelfcontrole- en werkgeheugencapaciteiten
3. Een paard kiezen dat minder impulsief en automatisch iets interessants na wil jagen.

Patiënten met verslaving hebben last van meer impliciete en automatische cognitieve vertekening naar een middel. Verschillende computertaken kunnen deze vertekeningen hertrainen, zodat de automatischere neiging tot gebruik vermindert.

Samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en De Hoop ggz combineert het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) de aspecten (1) en (3). Mensen die geloven dat God een belangrijke reden vormt om geen middelen te gebruiken worden gevolgd via computertaken om cognitieve vertekeningen te meten, maar ook behandeld via een training waarin zingeving een cruciale rol speelt . Het doel is om de kans op terugval te verminderen.

Religie en schematherapie

Op de 4life kliniek van de Hoop ggz worden cliënten klinisch behandeld voor verslavingsproblemen met onder meer schema coaching en schematherapie, zodat ze sneller zicht krijgen op oude patronen die leiden tot problemen en mogelijk een terugval in middelengebruik en op nieuwe steunende patronen. Zowel op de leefgroep als in de therapiegroepen is in de afgelopen jaren al veel gebruik gemaakt van deze vorm van behandeling, die ‘Safepath’ genoemd wordt. Deze vorm van therapie is nog niet specifiek onderzocht bij de doelgroep die zowel verslavings- als persoonlijkheidsproblemen heeft.

Komend jaar (september 2019-juli 2020) gaan wij dit doen, we besteden hierbij specifiek aandacht aan de rol van geloof. We hebben daarbij de hulp van stagiaires nodig. Bij 10 cliënten zullen gedurende hun opname wekelijkse metingen  afgenomen moeten worden. Daarnaast zijn er een aantal langere meting. Als stagiaire werk je mee aan het verzamelen van de data. Wat je hiervoor terugkrijgt is de mogelijkheid om deel te nemen aan SafePath en schematherapie trainingen van David Bernstein, bovenop de aantrekkelijke omgeving die hieronder beschreven staat.

De rol van zingeving en geloof bij het beloop van de klachten en behandelresultaat

Als je een doel in je leven hebt, kun je dan gemakkelijker stoppen met middelengebruik dan wanneer je denkt dat het leven toch geen zin heeft? Hebben mensen die in God geloven een gunstiger beloop van hun klachten of juist niet? Maakt het daarbij uit voor welke problematiek je in behandeling bent? Als je bij een kerk hoort, val je na afkicken dan minder snel terug in je verslaving?

Geloofsbeleving en existentieel herstel bij kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose

De relatie tussen psychopathologie en religie is bij volwassenen al veelvuldig onderzocht, maar bij kinderen en jongeren nog nauwelijks. Uiteraard is dit een grote lacune, niet alleen omdat we niet weten hoe bepaalde diagnoses (zoals bijvoorbeeld ADHD) samenhangen met geloofsbeleving, maar ook omdat we geen zicht hebben op de manier waarop existentiële en religieuze factoren het herstelproces beïnvloeden. Daarom deze longitudinale studie. Om de gegevens van kinderen en jongeren met een diagnose goed te kunnen duiden, kan ook vergelijkend onderzoek gedaan worden onder kinderen en jongeren zonder diagnose.

Godsbeeld en psychopathologie bij volwassenen

Het godsbeeld is een kernaspect van de geloofsbeleving. Als je weet Wie de God is in Wie mensen geloven, welke emoties en percepties ze hebben in relatie tot God, dan geeft dat inzicht in godsdienstig gedrag, andere aspecten van de religieuze beleving, en soms ook het psychisch functioneren. De afgelopen twintig jaar is veel onderzoek gedaan naar godsbeelden, maar dat is voornamelijk cross-sectioneel van aard geweest. Daarom zijn we nu bezig met een longitudinale studie, waarbij we antwoord zoeken op vragen rond de stabiliteit van het godsbeeld in relatie tot psychopathologie, en op vragen over sequentie: voorspelt het godsbeeld de pathologie, of andersom? Een specifieke subvraag betreft boosheid in relatie tot God en de relatie met psychopathologie en beloop van de klachten.

Vragenlijst-onderzoek: validering

Jouw naam voorgoed verbonden aan een Nederlandstalige vragenlijst en je artikel vaak geciteerd? Kies dan voor dit onderwerp. Veel religie-vragenlijsten zijn niet gevalideerd; we weten dus niet precies wat we meten, en kunnen de scores van mensen niet goed duiden. Normgegevens zijn nodig, zowel voor wetenschappelijk onderzoek als voor de klinische praktijk.