Geloven onder invloed

Effectiviteit van behandeling bij verslaving

 1. (W. Scholte): In hoeverre voorspellen persoonlijkheidsvariabelen en religieuze variabelen van verslaafde cliënten incidenten en drop-out in de behandeling?
 2. (J. Teerds): In hoeverre levert R/S bij intake een unieke bijdrage aan de voorspelling van behandelbeloop, beloop van de klachten gedurende een verslavingsbehandeling bovenop de bijdrage van het sociaal functioneren, psychologisch functioneren en de mate van middelengebruik?
 3. (F. Koopmans): Naar de normatieve benadering van verslaving
 4. (H.J. Seesink): Niet mijn wil, maar Uw wil…Onderzoek overgave aan God en verslaving 
 5. (L. Zandee): Master In hoeverre zijn motivatie, religiositeit en welbevinden voorspellers van therapieverstorend gedrag?

Routine Outcome Monitoring

 1. (W. Van Welie):Reli-ROM De Hoop: welke items kunnen het beste gebruikt worden om religie mulitidimensioneel te meten in het kader van Routine Outcome Monitoring binnen een christelijke ggz-instelling, zowel vanuit het perspectief van samenhang met klachten en behandelbeloop, als ook vanuit het perspectief van ervaringen van cliënten en behandelaars? Doel van project: ontwikkelen van een standaard-set aan religieuze items die bij iedere ROM-meting afgenomen worden, waarbij religie langs meerdere dimensies geoperationaliseerd wordt en het aantal items beperkt blijft tot ongeveer 20.
 2. (W.P. Peters & M. Beimers): ROM en kerk: in hoeverre is er een relatie tussen kerkelijke achtergrond en type klachten, beloop van de klachten (delta-t-score), complexiteit van de klachten en wijze waarop gescoord wordt op de Routine Outcome Monitoring.
  Lees hier het Onderzoeksrapport
 3. (M. Beimers & W.P. Peters): Self-report versus klinisch interview: is er sprake van onderrapportage op de OQ-45 die verklaard wordt door kerkelijke achtergrond dan wel religieuze cultuur?

Godsrepresentaties

 1. (H. Schaap): Godsrepresentations and mental health: a person-oriented approach
 2. (N. van der Velde): Godsrepresentaties en persoonlijkheidsorganisatie
 3. (T. van Ekeris): Spiritual Assessment Inventory
 4. (H. Stulp): Onderzoek naar Godsbeelden in therapie
 5. (Collega’s de Spreng): Schematherapie en geloof

Effect religieuze interventies in behandeling

 1. (A. Bouwhuis): Religieuze interventies in psychotherapie. Onderzoek naar het effect van religieuze interventies in de behandeling
 2. (H. Schaap/ J. Besuijen): Geloof en psychopathologie bij kinderen en jongeren
 3. (J. van Nieuw Amerongen): Integratie van religie en spiritualiteit in psychiatrische behandeling: wensen van opgenomen patiënten en praktijken van behandelaars.