Geloof en zingeving in de verslavingszorg

Waarom is aandacht voor geloof en zingeving zo belangrijk in de verslavingszorg? Hoe kunnen we wetenschappelijke inzichten hierover vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk? Tijdens dit symposium worden de resultaten van internationaal en nationaal onderzoek verbonden met visie op zorg en concrete interventies.

N.B.: vanwege organisatorische redenen is besloten dat het symposium op 19 april 2018 niet doorgaat. In september 2018 zal dit symposium alsnog plaatsvinden. U vindt hierover zo snel mogelijk meer informatie op deze pagina.

Praktische informatie

Locatie: De Hoop ggz, Dordrecht
Kosten: €45,- (inclusief maaltijd.
Voor collega’s van De Hoop ggz geldt een gereduceerd tarief. De kosten worden achteraf verrekend vanuit het centrale opleidingsbudget
Accreditatie: NVvP, VVGN, VGCt, NIP K&J / OG, FGzPt.
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) heeft de nascholing Verslavingsgeneeskunde geaccrediteerd met 3 punten.

Programma

16.00 uur:   Opening door dr. Hanneke Schaap-Jonker (voorzitter)

16.10 uur:   Lezing door drs. Jan Teerds: ‘De unieke bijdrage van religie en spiritualiteit in het voorspellen van abstinentie en psychische klachten van verslaafde cliënten: verslag van een onderzoek

16.40 uur:   Lezing door Brian Ostafin: ‘Meaning making, addiction and well-being

17.25 uur:   Lezing door Marjolein Boomsma: ‘Zingeving en verslaving: implicaties voor de zorgpraktijk vanuit perspectief van ervaringsdeskundigheid

18.00 uur:   Pauze & maaltijd

18.45 uur:   Lezing door drs. Wilco Sliedrecht: ‘Geloof’ in een systematic review

19.05 uur:   Lezing Henk Jan Seesink: ‘Impliciete en expliciete leerprocessen bij verslaving: de rol van overgave aan God bij christelijke patiënten’

19.35 uur:   Sluiting door dr. Hanneke Schaap-Jonker (voorzitter)