Effect van geloven

Religie & suïcidaliteit

  1. (M. Jongkind): Wat maakt religie tot een beschermende factor bij suicidaliteit? Empirisch onderzoek bij depressieve patiënten.
  2. (B. van den Brink): Interactief model religie, suïcide en psychopathologie
  3. (A.J. de Lely): Bevindelijk-gereformeerden en suïcide. Door middel van dossieronderzoek wordt onderzocht in hoeverre suïcides binnen Eleos samenhangen met een bevindelijk-gereformeerde achtergrond.

Religieuze coping

  1. (A. Verhoeff): Wat is het effect van een (e-health)interventie m.b.t. religieuze coping op het welbevinden en de veerkracht van patiënten met een depressieve stoornis of angststoornis?
  2. (L. van der Horst): Het persoonlijk gebed in de woonbegeleiding.
    Lees hier de samenvatting.
  3. (A. Geerds): Geloof in de hel als godsdienstpsychologisch thema.