Cursus christelijk geloof en ggz

De ambitie om specialist te zijn in christelijke ggz vraagt ook om specialisatie in de relatie tussen christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Daarom zal dit najaar de cursus ‘Christelijk geloof en ggz’ opnieuw gegeven worden.

Praktische inslag

Deze inleidende, praktijkgerichte cursus voor christelijke professionals beoogt de leemte te vullen in het onderwijsaanbod in Nederland over deze thematiek en sluit aan bij actuele ontwikkelingen.
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. Daardoor is de cursus een unieke gelegenheid tot verdieping en jouw vorming als christen professional. Niet voor niets noemden collega’s die de cursus eerder gaven het ‘de beste cursus op dit gebied die ik ooit gevolgd heb’.

Data & aanmelden

Cursusdata: vrijdagmiddag 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 en 15 december 2017.
Locatie: Eleos Zwolle (Meeuwenlaan 6, 8011 BZ Zwolle)

Ben je psycholoog, psychiater, psychotherapeut of een andere ggz-professional meld je dan aan voor de cursus door een mail te sturen naar agnes.hagenbeek@eleos.nl.
Voor meer informatie, neem contact op met de cursusleider Rens Filius: rensfilius@kpnmail.nl

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt 12, K&J/OG 24, VSR 24, Kwaliteitsregister NVP 12, NIP-ELP 36, VVGN 12.

Deelnemers van de twee voorgaande cursussen waren zeer enthousiast over het niveau en inhoud van de cursus.
Meer informatie volgt binnenkort.