Congres geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Tijdens veel congressen over psychiatrie en geloof komt de hulpverlening aan kinderen en jongeren en hun problematiek maar beperkt of helemaal niet aan de orde. Dit is zorgelijk, want de oorsprong van veel problemen ligt in de jeugd of kindertijd. Deze periode is daarnaast van groot belang voor de ontwikkeling van geloof en levensbeschouwing.

Daarom organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz, in samenwerking met de CVPPP, op vrijdag 9 maart 2018 een congres over geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdens dit congres, dat in Dordrecht wordt gehouden, komen allerlei onderwerpen aan de orde die de complexe relaties tussen geloof, zingeving en jeugd(hulpverlening) raken. Met deze studiedag richten we ons specifiek op ggz-professionals (in opleiding) en professionals die werkzaam zijn in kinder- en jeugdzorg, pleegzorg en onderwijs.

Hoe ga je als hulpverlener met kinderen/jongeren en hun ouders in gesprek over geloof en zingeving? Hoe ontwikkelen geloof en zingeving in relatie tot psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren? Wat is je eigen rol als professional in relatie tot religieuze en ethische thema’s? Deze en andere vragen komen tijdens het congres aan de orde. Daarbij blijft het niet bij theoretische beschouwingen, maar gaat het juist ook om handvatten voor de dagelijkse praktijk van hulpverlening.

U kunt zich hier aanmelden of hieronder meer informatie lezen.

Hoofdlezingen

Er zijn drie hoofdlezingen:

Workshops

In de middag zal het thema verdere verdieping krijgen in diverse workshops. De titels van de workshops zijn als volgt.

  • Zingeving, levensvragen en geloof in jouw professionele praktijk
  • Suïcidaliteit en geloof bij jongeren
  • “De liefde bedekt alle dingen”
    Melden van kindermishandeling en huiselijk geweld binnen een gesloten christelijke cultuur
  • Hechting, mentaliseren en geloof bij kinderen en jongeren
  • Reflectieve competentie en ethische dilemma’s in de kinder- en jeugdzorg: waar persoonlijke overtuigingen, professionele waarden en organisatiedoelen samenkomen
  • Systemische kijk op gezinsfases en hiërarchie, met casuïstiek waarin geloofsvragen een rol spelen

Praktische informatie

Datum: vrijdag 9 maart 2018, 10.00-17.00 uur
Locatie: congrescentrum De Hoop Dordrecht
Organisatie: Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) i.s.m. CVPPP.
Kosten: dit congres kost €75,- per deelnemer. CVPPP-leden betalen €60,-. Studenten betalen €25,-. Voor medewerkers Jeugdzorg van Eleos en De Hoop komen de kosten voor rekening van de instelling.

U dient het bedrag na aanmelding (uiterlijk 7 maart 2018) over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0641197543 t.n.v. Eleos, o.v.v. voorletter(s), achternaam en ‘congres Kicg 9 maart 2018’.

Aanmelden: u kunt zich hier aanmelden. Let op: bij aanmelding zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Accreditatie: voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij NVvP, VGCt, FGzPt, NIP K&J/ NVO OG, NVP, NIP eerstelijns, NVRG, V&VN.