Congres geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie

In veel congressen over psychiatrie en geloof komt de problematiek van kinderen en jongeren en de hulpverlening aan hen maar beperkt aan de orde. Dit is zorgelijk, omdat de oorsprong van veel problemen in de jeugd of kindertijd ligt. Deze periode is ook van groot belang is voor de ontwikkeling van geloof en levensbeschouwing.

De hulpverlening aan kinderen en jongeren vindt plaats binnen een driehoeksrelatie: de hulpverlener heeft niet alleen met de jonge cliënt te maken, maar ook  met (pleeg)ouder(s). Dit biedt een extra uitdaging als het gaat om geloof en zingeving De jongere, hun (pleeg)ouder(s) en de hulpverlener hebben allemaal een eigen positie als het gaat om geloof. Hoe ga je hier samen over in gesprek?

Praktische informatie

Datum: vrijdag 9 maart 2018, 10.00-17.00 uur
Locatie: congrescentrum De Hoop Dordrecht
Organisatie: Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg)
Kosten en aanmelden: nadere informatie volgt