Congres: Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf

Het congres Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf vindt online plaats op 16 april. De hoofdsprekers tijdens dit congres zijn Pehr Granqvist, (Stockholm University, department of psychology) en Hanneke Schaap-Jonker, (psycholoog en theoloog, bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie VU, rector Kicg (De Hoop ggz / Eleos). Zie volledig programma onderaan de pagina.

Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf
Relationeel welbevinden in onderzoek en behandelpraktijk

Gehechtheidsrelaties worden gezien als fundamenteel voor psychopathologie, psychosociale problemen en welbevinden. In de godsdienstpsychologie wordt ook de relatie tussen mens en God begrepen en onderzocht als een gehechtheidsrelatie. De ervaring van interpersoonlijke gehechtheid correspondeert vaak met de ervaring van God. Maar soms wordt onveilige menselijke gehechtheid juist in de geloofsrelatie gecompenseerd. In gehechtheidsrelaties houden het vermogen tot mentaliseren, zelfcompassie en begripvolle omgang met eigen gevoelens verband met de ervaring van (on)veilige gehechtheid.

Tijdens het ochtendprogramma wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in godsdienstpsychologisch onderzoek; en komt aan bod hoe interpersoonlijke en intrapsychische processen doorwerken in de ervaring van gehechtheid aan God en hoe deze ervaring de verhouding met jezelf bepaalt.

In een gevarieerd middagprogramma wordt op deze thema’s verdieping gegeven. Onderzoek van Nederlandse bodem legt verbanden tussen gehechtheid aan God, godsbeelden, en cognitieve schema’s. Verder wordt ingegaan op de relatie tussen geloven en gehechtheid in de volwassenheid  en bij rouwen – met bij dit alles veel aandacht voor werken met gehechtheidsdynamieken in de therapeutisch/ggz-behandelpraktijk.

Praktische informatie

Het congres start om 10.00 uur en wordt rond 16.00 uur afgesloten. Je kunt je hiervoor al aanmelden via het formulier op de pagina. Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd.

Dit congres wordt georganiseerd door de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP), De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg).

Het congres kun je tot 1 week na 16 april online volgen. Dat kan alleen als je je aanmeldt voor dit congres. Wil je ook accreditatiepunten ontvangen dan moet je ook de pollvragen en andere zaken invullen.

Accreditatie

Puntentoekenning

FGzPt gezondheidspsychologen en psychotherapeuten 5 punten
V&VN verpleegkundigen en verzorgenden GGZ  4 punten
V&VN verpleegkundig specialisten  4 punten
NVVP Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie  4 punten

In aanvraag

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

VVGN Nederlandse Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
NVRG Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
SKGV Kwaliteitsregister geestelijk verzorgers
NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

De accreditatieaanvraag voor het congres is bij PE-online geregistreerd. Wanneer er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning, dan vermelden wij dat hier op deze website.

Tarieven:

 • Student: € 30,-
 • Lid van de NVVCH of CVPPP: € 95,-
 • Medewerker De Hoop ggz  of Eleos: € 95,-
 • Overige deelnemers: € 130,-

 

Annuleringsregeling

Annuleren kan door het versturen van een e-mail naar info@kicg.nl

 1. Bij annulering vóór 2 april 2021 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
 2. Bij annulering tussen 2 april en 9 april 2021 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
 3. Bij annulering na 9 april 2021 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

 

Programma

 • 10.00 uur Prof. dr. Pehr Granqvist: I fear no evil for Thou art with me. Religion from the viewpoint of attachment theory.
 • 11.15 uur Prof. dr. Hanneke Schaap – Jonker: Mijn beker vloeit over: Hechting, zelfcompassie en geloof.
 • 13.00 uur Dr. Mieke de Boer – Sonnenschein: Ik keer terug in het huis van de Heer: Hechten aan God in de spreekkamer.
 • 14.00 uur Allard Sierksma MSc: Al gaat mijn weg door een donker dal: Gehechtheidstijl, maladaptieve schema’s en godsbeeld.
 • 15.00 uur Drs. Bart Gooijer: Mij ontbreekt niets: Een ‘continuing bonds’ perspectief op verlies en rouw.

Meer evenementen